Cà phê G7 bao gồm 3in1 loại 18 gói, G7 3in1 loại 21 gói, G7 3in1 loại 50 gói,..vv; G7 2in1 (Đen đá), G7 hòa tan đen, G7 Gu mạnh X2 (2in1 và 3in1), G7 hòa tan Cappuccino, G7 hòa tan Passiona( 4in1) và G7 hòa tan White Coffee( Bạc sỉu)

Sản phẩm đã xem